BLAa-HALLAa-KOPIASVARTHALLAa-3.jpg
CHRISTENSON & RIISMARK
HEM VÅRDNADSTVIST ARBETSTVIST OM OSS KONTAKT
USA-11-226.JPG

Advokatens syn

Advokatens syn på viktiga frågor i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Domarens syn

Domarens syn på viktiga frågor i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Barnpsykiaterns syn

Barnpsykiaterns syn på barns behov och barns situation i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Vårdnadstvist ~ Översikt ~ Norrköping, Linköping, Stockholmsområdet m m

Vårdnadstvister i Norrköping, Linköping, Stockholmsområdet m m

Vi åtar oss uppdrag med vårdnadstvister i Norrköping, Linköping, övriga Östergötland, Stockholmsområdet m m. Varmt välkommen att höra av dig till oss!​

Barnets bästa

Förädrabalken slår fast att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut som fattas i vårdnadstvisten, boendetvisten eller umgängestvisten.

Barnperspektivet

Att ha ett barnperspektiv innebär att se med barnets ögon.

Man måste försöka förstå det enskilda barnet och ta reda på hur just det barnet uppfattar sin situation och eventuella förändringar.

Barnets behov

Barn behöver ett stabilt och varaktigt förhållande till sina föräldrar.

Barn behöver få påverka sin situation.

Vårdnaden om barnet

Gemensam vårdnad förutsätter normalt att föräldrarna har en någorlunda fungerande föräldrarelation med samarbete i frågorna om barnet.

Vid samarbetsproblem eller umgängessabotage kan ensam vårdnad utdömas.

Vårdnadstvist ~ Samförståndslösning

Läs på sidan om hur vårdnadstvisten kan lösas genom överenskommelse mellan föräldrarna.

Advokatens arbete med vårdnadstvister

Läs på den länkade sidan hur advokater arbetar med vårdnadstvister.

Hur domstolen dömer i vårdnadstvister

Avgörande för hur domstolen dömer i vårdnadstvister och andra tvister om barn är vad som är bäst för det enskilda barnet.

Den bedömningen bygger i sin tur på vad som är bäst för barn i allmänhet.

 

Barnets boende

När domstolen löser boendefrågan i vårdnadstvisten eller boendetvisten undviker den ofta att flytta barnet från dess invanda miljö

Växelvis boende förutsätter gott samarbete mellan föräldrarna och att de bor nära varandra.

Barnets umgänge

I vårdnadstvisten eller umgängestvisten är utgångspunkten att det är bra för barnet att ha umgänge med båda sina föräldrar.

Barnets rätt komma till tals

Barnet har rätt att komma till tals i vårdnadstvisten och andra tvister om barnet.

Redan från 6-7 års ålder brukar barnet ha barnsamtal  vid Familjerättens vårdnads-, boende- eller umgängesutredning.

Hur det går till

Om föräldrarna inte kan komma överens löser domstolen  oftast vårdnadstvisten utifrån Familjerättens rekommendation till avgörande.

Rättegången kan ta upp till ett år.

Rättegången inleds med en förberedande förhandling som kallas  muntlig förberedelse.

Tingsrätten fattar ofta ett s k interimistiskt beslut i samband med den muntliga förberedelsen. Det är ett beslut om vad som ska gälla tills vidare om t ex umgänget eller boendet. 

Rättegången avslutas med huvudförhandling och dom.

Domar i vårdnadstvister

På den länkade sidan finner du aktuella domar i vårdnadstvister och andra tvister om barn.

Nyheter

2018-11-27 Mamma får ensam vårdnad efter konflikter - pojkes diagnoser ställer högre krav på samarbete än ”normalt”

2018-12-07 Mamma flyttade i hemlighet med dotter till annan ort - pappa får ensam vårdnad

2018-12-14 Pojke får umgängesrätt - behöver samband till verklig pappa och inte "monsterbild"

2019-01-15 Ingen HD-prövning i vårdnadstvist om 10-åring - pappa får fortsatt ensam vårdnad

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss