BLAa-HALLAa-KOPIASVARTHALLAa-3.jpg
CHRISTENSON & RIISMARK
HEM VÅRDNADSTVIST ARBETSTVIST OM OSS KONTAKT

Advokatens syn

Advokatens syn på viktiga frågor i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Domarens syn

Domarens syn på viktiga frågor i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Barnpsykiaterns syn

Barnpsykiaterns syn på barns behov och barns situation i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Vårdnadstvist ~ Barnets behov

Barnets grundläggande behov förändras till viss del vartefter barnets blir äldre. ~ Barnets behov i vårdnadstvister och andra tvister om barn är desamma oavsett barnets ålder.

Barnets grundläggande behov

Barnet behöver omvårdnad och skydd.

Barnet behöver människor som det kan ta emot kärlek av och ge kärlek till.

Barnet behöver ett stabilt och varaktigt förhållande till sina föräldrar.

Barnet behöver utvecklas i en miljö som tillgodoser barnets behov av stimulans.

Barnet behöver få känna att det behövs och att det får ta ansvar.

Barnet behöver få påverka sin situation.

 

Barnets behov i vårdnadstvisten

Barnet behöver att vårdnadstvisten blir löst till barnets bästa i alla avseenden.

Barnet behöver hållas helt utanför konflikten.

Barnet behöver få veta att inget är barnets fel.

Barnet behöver att föräldrarna pratar med varandra om barnet.

Barnet ska inte behöva välja mellan föräldrarna.

Barnet behöver få komma till tals.

Barnet behöver få genomtänkta och sansade svar på sina frågor.

Nyheter

2018-11-27 Mamma får ensam vårdnad efter konflikter - pojkes diagnoser ställer högre krav på samarbete än ”normalt”

2018-12-07 Mamma flyttade i hemlighet med dotter till annan ort - pappa får ensam vårdnad

2018-12-14 Pojke får umgängesrätt - behöver samband till verklig pappa och inte "monsterbild"

2019-01-15 Ingen HD-prövning i vårdnadstvist om 10-åring - pappa får fortsatt ensam vårdnad

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss