BLAa-HALLAa-KOPIASVARTHALLAa-3.jpg
CHRISTENSON & RIISMARK
HEM VÅRDNADSTVIST ARBETSTVIST OM OSS KONTAKT

Advokatens syn

Advokatens syn på viktiga frågor i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Domarens syn

Domarens syn på viktiga frågor i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Barnpsykiaterns syn

Barnpsykiaterns syn på barns behov och barns situation i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Barnpsykiaterns syn på barns behov i vårdnadstvister och andra tvister om barn

Nedan återges kortfattat vad några barnpsykiater har uttalat om vårdnadstvister.

Barn behöver båda föräldrarna

Barn behöver bägge sina föräldrar och behöver att de har en vettig inbördes föräldrarelation och kan se och prioritera sitt barns behov.

Detta ger barnet förutsättningar att utveckla en stabil grundtrygghet och det är viktigt    för barnets utveckling av sin personlighet, identitet, stabilitet och självkänsla.

Vilken vårdnadsform är bäst?

Ingen forskning kan bestämma den bästa vårdnadsformen.

För de flesta föräldrar faller det sig säkert naturligast med gemensam vårdnad och att eftersträva att barnet har god kontinuerlig tillgång till dem båda i vardagen utan att barnets liv blir sönderstyckat, kamratrelationer blir uppbrutna eller att föräldrarna ställer frågor om rättvisa i centrum.

Föräldrars samarbete viktigast

Det centrala för barnet är föräldrarnas ömsesidiga relation och deras relation till barnet.

Goda, respektfulla och stödjande relationer, samarbete präglat av omsorg om barnet och medvetandet om att båda behövs och tillför barnet psykologisk näring är vad som utvecklar barnet och förebygger psykisk ohälsa.

Vad som skadar ett barn

Samverkan kan vara svårt efter en skilsmässa. Det ligger ofta nära till hands att vuxna använder barn.

Olika krav avseende umgänget kan då baseras på förälderns behov av rättvisa, av att den andre inte ska få vinna, av att ge igen eller straffa.

Det är till skada för barnet att bli utnyttjat på ett sådant sätt.

Nyheter

2018-11-27 Mamma får ensam vårdnad efter konflikter - pojkes diagnoser ställer högre krav på samarbete än ”normalt”

2018-12-07 Mamma flyttade i hemlighet med dotter till annan ort - pappa får ensam vårdnad

2018-12-14 Pojke får umgängesrätt - behöver samband till verklig pappa och inte "monsterbild"

2019-01-15 Ingen HD-prövning i vårdnadstvist om 10-åring - pappa får fortsatt ensam vårdnad

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss