BLAa-HALLAa-KOPIASVARTHALLAa-3.jpg
CHRISTENSON & RIISMARK
HEM VÅRDNADSTVIST ARBETSTVIST OM OSS KONTAKT

Advokatens syn

Advokatens syn på viktiga frågor i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Domarens syn

Domarens syn på viktiga frågor i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Barnpsykiaterns syn

Barnpsykiaterns syn på barns behov och barns situation i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Advokatens syn på viktiga frågor i vårdnadstvister och andra tvister om barn

Nedan återges kortfattat vad några familjerättsadvokater har uttalat om vårdnadstvister.

Ansvaret för vårdnadstvistens lösning

Advokaten kan behöva säga ifrån om klienten tycker att barnet ska bestämma.

Det är aldrig barnet som bär ansvaret för hur vårdnadstvisten ska lösas. Det är alltid de vuxna som bär hela ansvaret för detta.

Barnet ska inte behöva välja en älskad förälder framför en annan. Barnet ska inte behöva välja med vem av föräldrarna det ska bo eller hur det ska umgås med den andra föräldern.

Umgängessabotage i vårdnadstvisten

Om det saknas godtagbara skäl för vägrat umgänge är det fråga om umgängessabotage som i längden skadar barnet. Det behöver klienten få veta från advokaten.

Advokaten talar också om att vårdnadstvisten då kan komma att avgöras så att den andra föräldern får ensam vårdnad.

 

Barnsamtalet i vårdnadstvisten

Barnet har lagstadgad rätt att komma till tals i vårdnadstvisten.

Barnets vilja ska beaktas av domstolen med hänsyn till barnets ålder och mognad.

Påverkan på barnet

Barnets rätt att komma till tals har emellertid en baksida.

En förälder kan ibland försöka påverka barnet att säga sådant som överensstämmer med förälderns vilja.

Om det skulle hända behöver advokaten låta klienten förstå att det strider mot barnets bästa.

BLAa-HALLAa-KOPIASVARTHALLAa-3.jpg

Nyheter

2018-11-27 Mamma får ensam vårdnad efter konflikter - pojkes diagnoser ställer högre krav på samarbete än ”normalt”

2018-12-07 Mamma flyttade i hemlighet med dotter till annan ort - pappa får ensam vårdnad

2018-12-14 Pojke får umgängesrätt - behöver samband till verklig pappa och inte "monsterbild"

2019-01-15 Ingen HD-prövning i vårdnadstvist om 10-åring - pappa får fortsatt ensam vårdnad

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss