BLAa-HALLAa-KOPIASVARTHALLAa-3.jpg
CHRISTENSON & RIISMARK
HEM VÅRDNADSTVIST ARBETSTVIST OM OSS KONTAKT

Advokatens syn

Advokatens syn på viktiga frågor i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Domarens syn

Domarens syn på viktiga frågor i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Barnpsykiaterns syn

Barnpsykiaterns syn på barns behov och barns situation i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Domarens syn på viktiga frågor i vårdnadstvister och andra tvister om barn

Nedan återges kortfattat vad några domare har uttalat om vårdnadstvister.

Barnets bästa i vårdnadstvisten

Det finns inga schablonlösningar eftersom inget fall är det andra likt. Domaren måste alltid bedöma vad som blir bäst för just det här barnet med just de här föräldrarna.

Föräldrarna har naturligtvis mycket kunskap om sitt barn och för domaren gäller det att utnyttja deras kunskap som en resurs för att kunna lösa vårdnadstvisten till barnets bästa.

Hur domaren tolkar barnsamtalet

Domarens främsta uppgift är att ta reda på barnets verkliga vilja.

Domaren tolkar barnets berättelse utifrån sin kunskap om att berättelsen är ett resultat av samspelet mellan barnet och samtalsledaren.

Vårdnadstvist eller överenskommelse

Som regel är det bra för barnet om föräldrarna kan komma överens.

Domaren har därför som uppgift att försöka få föräldrarna att nå en samförståndslösning.

Det innebär inte att domaren till varje pris ska försöka få dem att komma överens.

Domarens uppgift är inte att medverka till en mindre lyckad kompromisslösning utan att hitta den lösning som är bäst för barnet.

BLAa-HALLAa-KOPIASVARTHALLAa-3.jpg

Nyheter

2018-11-27 Mamma får ensam vårdnad efter konflikter - pojkes diagnoser ställer högre krav på samarbete än ”normalt”

2018-12-07 Mamma flyttade i hemlighet med dotter till annan ort - pappa får ensam vårdnad

2018-12-14 Pojke får umgängesrätt - behöver samband till verklig pappa och inte "monsterbild"

2019-01-15 Ingen HD-prövning i vårdnadstvist om 10-åring - pappa får fortsatt ensam vårdnad

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss