BLAa-HALLAa-KOPIASVARTHALLAa-3.jpg
CHRISTENSON & RIISMARK
HEM VÅRDNADSTVIST ARBETSTVIST OM OSS KONTAKT
FOTON-BAaSTAD-ULF-SUSANNE-1397-3.JPG

Advokatens syn

Advokatens syn på viktiga frågor i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Domarens syn

Domarens syn på viktiga frågor i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Barnpsykiaterns syn

Barnpsykiaterns syn på barns behov och barns situation i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Vi löser Vårdnadstvister och Arbetstvister med sakkunskap, erfarenhet och engagemang. Vi är enkla att ha att göra med. Vi är enkla att nå 

Jur kand Ulf Riismark | Administration

Norrköpings kommun - Chef Juridik & Säkerhet

Örebro tingsrätt

Länsstyrelsen i Östergötland

Jur kand Stockholms Universitet

Senior Partner | Juridik

Ulf är Senior Partner i firman. I den egenskapen fungerar han som Susannes juridiska internkonsult. 

Ulf och Susanne har kontinuerlig och djup dialog med varandra i alla pågående uppdrag. 

På så sätt blir varje uppdrag väl genomgånget och bedömt ur många olika synvinklar.

Seglare. Båtbyggare

Alltsedan barndomen är Ulf hängiven seglare. Passionen för segling uppkom naturligt genom Ulfs morfar Tore Herlin, Sveriges genom tiderna främste båtkonstruktör.

Förutom det juridiska arbetet ägnar sig Ulf numera även åt att totalrenovera sin segelbåt Zorana, byggd i mahogny och givetvis konstruerad av Tore Herlin.

Vårdnadstvister. Arbetstvister

Familjerätt och arbetsrätt är de rättsområden som intresserar och engagerar oss allra mest.

Vi  arbetar främst med att lösa vårdnadstvister och arbetstvister.

Vår arbetsfilosofi. Vårdnadstvister

Tore Herlins gemensamma nämnare för sina båtkonstruktioner var:

"Havet är evigt, dess rörelse och vågbildning ändras inte, varför havet för alltid blir läromästaren nummer ett när det gäller båtkonstruktion.” 

Om du byter ut ”havet” mot ”livet” och ”båtkonstruktion” mot ”familjerättslig lösning” så får du den gemensamma nämnaren för vårt arbete med att åstadkomma bästa möjliga utfall i förhandlingar respektive rättsprocesser om våra klienters barn.

ZORANA-2-20170930_150745.jpg

Zorana under kappsegling

FALKEN-1-20170930_155105.jpg

HMS Falken (systerfartyg till HMS Gladan)

Norrköping, Linköping, Östergötland

Våra klienter kommer från Norrköping och Linköping med omnejd men även från övriga Östergötland.

Storföretag. Domstolar m m

Vi har tidigare varit yrkesverksamma inom flera olika rättsområden vid bl a storföretag och domstolar.

När förhandlingslösning inte är möjlig

OBS! att förhandlingslösning självklart inte är aktuell t ex om du eller barnet utsatts för hot eller övergrepp från den andra föräldern, om samarbetsproblemen är mycket svåra eller om aktiv missbruksproblematik föreligger.

När domstolsprocess är nödvändig

I så fall behöver tvisten lösas genom domstolsprocess.

USA-11-236-Roedhaarig-flicka-2.JPG

 

Jur kand Susanne Christenson | Juridik

E.ON Sverige AB - Bolagsjurist/Legal Counsel

Stockholms tingsrätt

Jur kand Uppsala Universitet

Förhandlingar. Tvistelösning

Susanne har mycket stor förhandlingsvana. Hon behärskar det s k förhandlingsspelet till fullo.

Som bolagsjurist hos energijätten E.ON levererade Susanne komplexa affärsjuridiska kontrakt efter framgångsrika förhandlingar i samspel med sina olika uppdragsgivare och deras respektive motparter.

Först förhandling med motpartens advokat

Vi undersöker först av allt om det går att komma överens vid samtal med den andra föräldern och hans eller hennes advokat.

Det är vi skyldiga att göra. Vi får nämligen inte föranleda onödig domstolsprocess.

En domstolsprocess måste alltså alltid föregås av försök till samförståndslösning med den andra föräldern med hjälp av dennes advokat.

Juristens förhandlingsskicklighet och juridiska kompetens

är grunden för ett lyckat resultat, oavsett vilken juridisk fråga det gäller. Det är utslagsgivande för att parterna ska kunna träffa en överenskommelse.

Juristen måste också vara kreativ, ha känsla för stämningslägen, ha förmåga att ständigt läsa situationen och vara beredd på att löpande anpassa taktiken efter förutsättningarna.

Det gäller att känna efter hur långt man kan pressa motparten med hänsyn till att han bör få tillfälle att göra en åtminstone anständig affär.

Pressar man för hårt blir det kanske ingen affär alls. Eller ingen överenskommelse mellan föräldrar. Eller ingen överenskommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare.

En lyckad förhandling kräver att juristen gör sig värd motpartens förtroende. Mänsklig värme är en viktig ingrediens. Av stor betydelse är vidare att visa respekt för motparten. Men det är lika viktigt att kräva respekt av motparten.

Varje förhandling, oavsett vad den gäller, syftar till att nå ett samförstånd, en överenskommelse.

Varje förhandling mellan tvistande föräldrar kräver alltså att juristen genomför förhandlingen på ett sätt som leder till att föräldrarna kan komma överens om sitt barn.

Utan en väl genomförd förhandling har föräldrarna inget att komma överens om.

Vad innebär detta för dig som förälder och klient?

Du behöver förstå att det (normalt sett) är till barns bästa att föräldrarna är någorlunda sams.

Ditt barn mår alltså bra av att du och den andra föräldern kommer överens om barnet. Ditt barn kan ta bestående skada av fortsatt oenighet er emellan.

Det är (normalt sett) mycket bättre att ni föräldrar själva kommer överens om ert gemensamma barn än att ni överlåter ert ansvar för detta till en domstol.

Ni föräldrar känner barnet men det gör inte domstolen. Domstolen har väldigt många mål där föräldrar tvistar om sina barn. Dessutom ökar de tvisterna i antal. Ert mål är bara ett i mängden hos domstolen.

Men ni föräldrar har bara detta enda mål. För er, men bara för er, är detta mål det viktigaste målet av alla.

Domstolen ska döma till just ert barns bästa. Men ingen kan på förhand veta vad domstolen kommer att besluta. Detta innebär ett risktagande.

Ni föräldrar bör istället ta kontrollen över de, för ert eget barn, livsavgörande besluten. Det gör ni genom att anstränga er till det yttersta för att komma överens om barnet.

Ni kommer då att förhandla er fram till en (för er båda någorlunda) acceptabel överenskommelse. Den ska vara till ert barns bästa. Den ska vara långsiktigt hållbar.

Era respektive juridiska ombud, som förutsätts ha stor förhandlingsvana och förhandlingsskicklighet, kommer självklart att vara er behjälpliga med detta. Detta är vår kanske allra viktigaste uppgift.

Det krävs att såväl du som den andra föräldern gör eftergifter. Utan eftergifter saknas förutsättningar för en överenskommelse. Ni måste alltså en gång för alla släppa taget om oförrätter, gammalt groll och prestigetänkande.

Du bör alltså ta till dig råd från ditt juridiska ombud om att du bör sänka dina anspråk eller överväga en annan lösning av tvisten än den du vill ha.

Det finns flera olika sätt att nå det uppsatta målet. Det kan också vara nödvändigt att omformulera målet. Allt för att ditt barn - inte du och inte den andra föräldern - ska få ett så bra liv som möjligt, med den nära och goda relation till er båda som barnet har rätt till.

Nyheter

2018-11-27 Mamma får ensam vårdnad efter konflikter - pojkes diagnoser ställer högre krav på samarbete än ”normalt”

2018-12-07 Mamma flyttade i hemlighet med dotter till annan ort - pappa får ensam vårdnad

2018-12-14 Pojke får umgängesrätt - behöver samband till verklig pappa och inte "monsterbild"

2019-01-15 Ingen HD-prövning i vårdnadstvist om 10-åring - pappa får fortsatt ensam vårdnad

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss