BLAa-HALLAa-KOPIASVARTHALLAa-3.jpg
CHRISTENSON & RIISMARK
HEM VÅRDNADSTVIST ARBETSTVIST OM OSS KONTAKT

Advokatens syn

Advokatens syn på viktiga frågor i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Domarens syn

Domarens syn på viktiga frågor i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Barnpsykiaterns syn

Barnpsykiaterns syn på barns behov och barns situation i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Vårdnadstvist ~ Barnets rätt att komma till tals

Barnets rätt ~ inte barnets skyldighet

Barnet har rätt men inte skyldighet att självt komma till tals i vårdnadstvisten, boendetvisten eller umgängestvisten.

Redan från 5-6s ålder brukar barnet höras i  s k barnsamtal när Familjerätten hos kommunen gör en vårdnads-, boende- eller umgängesutredning.

Barnets vilja i vårdnadstvisten

För att domstolen ska få en uppfattning om vad som är bäst för barnet är det viktigt att barnets egen uppfattning och egna önskemål kommer fram och blir beaktade i vårdnadstvisten.

Vad som är barnets vilja kan vara svårt att veta. Barnet kan på olika sätt påverkas att ha en viss inställning och denna kan förändras från dag till dag.

Lojalitetskonflikt i vårdnadstvisten

Barnet kan snabbt bli uppbundet i ett system av åsiktslojaliteter. Barnet kanske också tar ställning för att det tycker synd om någon av föräldrarna.

Barnet söker trygghet i sina relationer särskilt  i den osäkerhet som råder i en vårdnadstvist. Det är därför inte ovanligt i vårdnadstvister att barnet ger motstridiga signaler till olika vuxna om med vem och hur mycket barnet vill vara tillsammans.

 

Barnet ska inte ta ställning

Barnet ska inte ta ställning i vårdnadstvisten m m t ex i frågor om vem som ska ha vårdnaden, var barnet ska bo eller hur barnet ska umgås med den andra föräldern om barnet inte uppenbart är moget nog för att ha en bestämd uppfattning och dessutom vill själv.

Om barnet t ex skulle välja hos vem av föräldrarna det vill bo innebär det samtidigt att barnet väljer bort den andra föräldern.

Det kan innebära ångest och skuldkänslor för barnet och en vetskap om att hur barnet än väljer så sviker det någon av föräldrarna.

Om barnet inte vill berätta

Om ett barn inte vill berätta i barnsamtalet i vårdnadstvisten m m har barnet sina skäl till det.

Det kan vara så att barnet är eller upplever sig hotat på något sätt.

Det kan också vara så att barnet har blandade lojaliteter - vill inte att vare sig pappa eller mamma ska råka illa ut p g a något som barnet säger - eller tar hänsyn till en sårbar förälder - kanske överdriver hur bra den föräldern är eller hur dålig den andra föräldern är. 

Barnet kanske bär på skuldkänslor - det är mitt fel att mamma är så ledsen eller att pappa är så arg. Om jag hade varit snällare så skulle de inte ha skilt sig och allt skulle ha varit bra.

Nyheter

2018-11-27 Mamma får ensam vårdnad efter konflikter - pojkes diagnoser ställer högre krav på samarbete än ”normalt”

2018-12-07 Mamma flyttade i hemlighet med dotter till annan ort - pappa får ensam vårdnad

2018-12-14 Pojke får umgängesrätt - behöver samband till verklig pappa och inte "monsterbild"

2019-01-15 Ingen HD-prövning i vårdnadstvist om 10-åring - pappa får fortsatt ensam vårdnad

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss