BLAa-HALLAa-KOPIASVARTHALLAa-3.jpg
CHRISTENSON & RIISMARK
HEM VÅRDNADSTVIST ARBETSTVIST OM OSS KONTAKT

Advokatens syn

Advokatens syn på viktiga frågor i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Domarens syn

Domarens syn på viktiga frågor i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Barnpsykiaterns syn

Barnpsykiaterns syn på barns behov och barns situation i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Arbetstvist ~ Översikt 

Uppsägning

En uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad och arbetsgivaren måste följa vissa regler om uppsägningstid.

Kravet på saklig grund ska vara uppfyllt både då uppsägningen sker p g a arbetsbrist och då uppsägningen beror på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen.

Ogiltighet och skadestånd

Som arbetstagare har Du två möjligheter vid felaktig uppsägning eller felaktigt avskedande.

1. Ogiltigförklaring och ideellt skadestånd

Du begär att domstolen ska ogiltigförklara uppsägningen eller avskedandet.

Du begär även ideellt skadestånd för den kränkning som felet innebär.

2. Ekonomiskt och ideellt skadestånd

Du accepterar att anställningen upphör men begär ekonomiskt skadestånd för den ekonomiska förlust Du drabbas av.

Du begär även ideellt skadestånd för den kränkning som felet innebär.

 

Avskedande

En tillsvidareanställning kan upphöra utan uppsägningstid genom att arbetsgivaren avskedar arbetstagaren.

Förutsättningen för avskedande är att arbetstagaren gjort sig skyldig till en grov förseelse. Det måste alltså vara fråga om kvalificerade brott mot anställningsavtalet.

Advokat eller förbundsjurist

Vi börjar med att undersöka om det går att lösa arbetstvisten i godo. Vi förhandlar för Din räkning med arbetsgivarens advokat eller förbundsjurist.

För båda parter finns normalt sett mycket att vinna på att komma överens. Det går fortare än en process i domstol. Arbetsgivaren behöver nyckelpersonerna i företaget och inte i rätten.

Domstolsprövning

Om det inte går att komma överens med Din arbetsgivare kommer arbetstvisten att gå vidare till domstolen för att prövas där.

Domstolen tar först reda på om det går att träffa en överenskommelse. Domstolen kan också utse en medlare som kan hjälpa parterna att komma överens.

Nyheter

2018-11-27 Mamma får ensam vårdnad efter konflikter - pojkes diagnoser ställer högre krav på samarbete än ”normalt”

2018-12-07 Mamma flyttade i hemlighet med dotter till annan ort - pappa får ensam vårdnad

2018-12-14 Pojke får umgängesrätt - behöver samband till verklig pappa och inte "monsterbild"

2019-01-15 Ingen HD-prövning i vårdnadstvist om 10-åring - pappa får fortsatt ensam vårdnad

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss