BLAa-HALLAa-KOPIASVARTHALLAa-3.jpg
CHRISTENSON & RIISMARK
HEM VÅRDNADSTVIST ARBETSTVIST OM OSS KONTAKT

Advokatens syn

Advokatens syn på viktiga frågor i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Domarens syn

Domarens syn på viktiga frågor i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Barnpsykiaterns syn

Barnpsykiaterns syn på barns behov och barns situation i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Vårdnadstvist ~ Hur går det till

Hur börjar det? Hur går det till sedan?

Hur går det till? Hur lång tid tar det? Hur mycket kostar det? Första gången vi träffas får Du svar på Dina frågor om processen i vårdnadstvisten, boendetvisten eller umgängestvisten.

Tillsammans går vi också igenom alla frågor rörande tvisten för att kunna hjälpa Dig att lösa den på bästa sätt.

Vi undersöker om Du kan få rättsskydd genom Din hemförsäkring eller om Du istället kan få hjälp med kostnaderna genom rättshjälp.

Den andra förälderns inställning

Sedan Du godkänt innehållet skickar vi ett brev till den andra föräldern där vi redogör för vad Du vill och motiveringen till det.

Även om den andra föräldern motsätter sig vad Du vill går det kanske att lösa vårdnadstvisten på frivillig väg genom samtal med den andra föräldern tillsammans med hans eller hennes advokat.

Vårdnadstvist ~ Samförståndslösning

Läs på sidan om hur vårdnadstvisten kan lösas genom överenskommelse mellan föräldrarna.

Vårdnadstvisten går till domstolen

Om ingen frivillig lösning kan nås på vårdnadstvisten, boende- eller umgängestvisten går tvisten vidare till domstolen.

Vi börjar med att ge in en stämningsansökan och den andra förälderns advokat ger därefter in ett svaromål.

Snabbyttrande från Familjerätten

Tingsrätten vill ofta få in ett s k snabbyttrande till den muntliga förberedelsen som underlag för ett eventuellt interimistiskt beslut.

Föräldrarna har då vanligen samtal med Familjerätten, var och en för sig.

Ibland har också barnet ett samtal. 

 

Muntlig förberedelse i vårdnadstvisten

När vårdnadstvisten gått till domstolen kommer det att bli flera förhandlingar där.

Den första första förhandlingen är den muntliga förberedelsen.

Det kan eventuellt bli flera muntliga förberedelser före processens sista förhandling, som är huvudförhandlingen..

Interimistiskt beslut i vårdnadstvisten

Om det finns behov av det kan domstolen i samband med den muntliga förberedelsen meddela ett s k interimistiskt beslut - d v s ett beslut som gäller tills vidare - t ex om var barnet ska bo eller om det umgänge barnet har rätt till.

Ny muntlig förberedelse efter prövotid

Ibland beslutar tingsrätten redan vid den muntliga förberedelsen att det ska hållas en ny muntlig förberedelse efter någon månads prövotid.

Medlare i vårdnadstvisten

Domstolen kan uppdra åt en medlare att försöka få föräldrarna att nå en samförståndslösning som är till barnets bästa.

Vårdnads-, boende- och umgängesutredning

Om ingen överenskommelse kan träffas i vårdnadstvisten, boende- eller umgängestvisten brukar tingsrätten besluta att Familjerätten    ska göra en vårdnads-, boende- och umgängesutredning.

USA-11-207-5.JPG

Nyheter

2018-11-27 Mamma får ensam vårdnad efter konflikter - pojkes diagnoser ställer högre krav på samarbete än ”normalt”

2018-12-07 Mamma flyttade i hemlighet med dotter till annan ort - pappa får ensam vårdnad

2018-12-14 Pojke får umgängesrätt - behöver samband till verklig pappa och inte "monsterbild"

2019-01-15 Ingen HD-prövning i vårdnadstvist om 10-åring - pappa får fortsatt ensam vårdnad

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss