BLAa-HALLAa-KOPIASVARTHALLAa-3.jpg
CHRISTENSON & RIISMARK
HEM VÅRDNADSTVIST ARBETSTVIST OM OSS KONTAKT

Advokatens syn

Advokatens syn på viktiga frågor i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Domarens syn

Domarens syn på viktiga frågor i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Barnpsykiaterns syn

Barnpsykiaterns syn på barns behov och barns situation i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Arbetstvist ~ Samförståndslösning

Förhandling med arbetsgivarens advokat eller förbundsjurist

Du kan ha fördel av att komma överens med arbetsgivaren om anställningens upphörande. Motiveringen till detta är att det kan ta lång tid innan ett mål i domstol slutligen är avgjort och att det aldrig finns några garantier för att domstolen kommer att avgöra målet till Din fördel. Det kan också vara så att Din bevisning har vissa svagheter.

Sannolikt får Din arbetsgivare det rådet av sin advokat eller förbundsjurist att han bör försöka komma överens istället för att processa. Annars behöver personer i företagsledande ställning använda mycket tid till processen, det kostar pengar, utgången är oviss och processen är offentlig med den negativa publicitet som det kan innebära.

Många olika förhandlingsfrågor för bästa resultat

Det finns många olika frågor att förhandla om förutom Din lön och Dina anställningsförmåner. Så till exempel kommer vi och arbetsgivarens advokat eller förbundsjurist att förhandla om rätten till återanställning.

Varje förhandlingsfråga har ett ekonomiskt värde för Dig och ett annat ekonomiskt värde för Din arbetsgivare. Det gäller att kunna hitta just det värde på varje förhandlingsfråga som både Du och arbetsgivaren kan acceptera. Då kan både vi som ombud för Dig och arbetsgivarens advokat eller förbundsjurist som ombud för honom vara nöjda med att vi lyckats lösa arbetsvisten till våra respektive klienters fördel.

Nyheter

2018-11-27 Mamma får ensam vårdnad efter konflikter - pojkes diagnoser ställer högre krav på samarbete än ”normalt”

2018-12-07 Mamma flyttade i hemlighet med dotter till annan ort - pappa får ensam vårdnad

2018-12-14 Pojke får umgängesrätt - behöver samband till verklig pappa och inte "monsterbild"

2019-01-15 Ingen HD-prövning i vårdnadstvist om 10-åring - pappa får fortsatt ensam vårdnad

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss