BLAa-HALLAa-KOPIASVARTHALLAa-3.jpg
CHRISTENSON & RIISMARK
HEM VÅRDNADSTVIST ARBETSTVIST OM OSS KONTAKT

Advokatens syn

Advokatens syn på viktiga frågor i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Domarens syn

Domarens syn på viktiga frågor i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Barnpsykiaterns syn

Barnpsykiaterns syn på barns behov och barns situation i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Arbetstvist ~ Skadestånd 

Ekonomiskt skadestånd

Det ekonomiska skadeståndet ska reparera den ekonomiska skada som arbetstagaren lider pga att arbetsgivaren brutit mot lagens regler.

Beloppets storlek

Det är ofta ingen skillnad mellan lön samt andra anställningsförmåner och ekonomiskt skadestånd.

Skadeståndet ska med andra ord motsvara den inkomst som Du som arbetstagare skulle ha haft om anställningen fortsatt.

Maximibelopp

Det finns dock ett maximibelopp för arbetsgivarens ekonomiska ansvar, vilket är relaterat till anställningstidens längd.

Maximibeloppet motsvarar 16 månadslöner om Du varit anställd hos arbetsgivaren mindre än fem år och 24 månadslöner om Du varit anställd minst fem men mindre än tio år.

 

Ideellt skadestånd

Det allmänna skadeståndet ska ge ersättning för den kränkning som lagbrottet innebär för den drabbade.

Beloppets storlek

Storleken på det allmänna skadeståndet varierar beroende på omständigheterna i det enskilda fallet och den typ av förseelse som begåtts.

I uppsägningsfall utgår normalt 50 000 – 80 000 kronor som allmänt skadestånd.

Vid felaktigt avskedande kan det röra sig belopp från ca 100 000 kronor och uppåt.

Preskription

Den arbetstagare som vill ställa krav på skadestånd måste handla snabbt och på rätt sätt.

Arbetstagaren måste inom vissa tidsfrister dels underrätta arbetsgivaren om att han avser att väcka skadeståndstalan mot arbetsgivaren, dels också väcka sådan talan.

Om arbetstagaren gör fel här preskriberas kravet och kan inte längre drivas d v s hans eller hennes talan är förlorad.

Nyheter

2018-11-27 Mamma får ensam vårdnad efter konflikter - pojkes diagnoser ställer högre krav på samarbete än ”normalt”

2018-12-07 Mamma flyttade i hemlighet med dotter till annan ort - pappa får ensam vårdnad

2018-12-14 Pojke får umgängesrätt - behöver samband till verklig pappa och inte "monsterbild"

2019-01-15 Ingen HD-prövning i vårdnadstvist om 10-åring - pappa får fortsatt ensam vårdnad

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss