BLAa-HALLAa-KOPIASVARTHALLAa-3.jpg
CHRISTENSON & RIISMARK
HEM VÅRDNADSTVIST ARBETSTVIST OM OSS KONTAKT

Advokatens syn

Advokatens syn på viktiga frågor i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Domarens syn

Domarens syn på viktiga frågor i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Barnpsykiaterns syn

Barnpsykiaterns syn på barns behov och barns situation i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Arbetstvist ~ Saklig grund för uppsägning

Uppsägning av personliga skäl

Vissa omständigheter brukar finnas med vid bedömningen av saklig grund vid uppsägning av personliga skäl.

T ex misskötsamhet i arbetet, misshandel, hot om våld, trakasserier eller liknande händelser, illojalt beteende, ordervägran, brottslighet eller svårare samarbetsproblem.

 

Uppsägning p g a arbetsbrist

Arbetsbrist utgör normalt saklig grund för uppsägning.

Man kan nämligen inte kräva av en arbetsgivare att han ska hålla igång sin verksamhet i oförändrad omfattning endast för att tillgodose arbetstagarens anställningstrygghet.

Nyheter

2018-11-27 Mamma får ensam vårdnad efter konflikter - pojkes diagnoser ställer högre krav på samarbete än ”normalt”

2018-12-07 Mamma flyttade i hemlighet med dotter till annan ort - pappa får ensam vårdnad

2018-12-14 Pojke får umgängesrätt - behöver samband till verklig pappa och inte "monsterbild"

2019-01-15 Ingen HD-prövning i vårdnadstvist om 10-åring - pappa får fortsatt ensam vårdnad

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss