BLAa-HALLAa-KOPIASVARTHALLAa-3.jpg
CHRISTENSON & RIISMARK
HEM VÅRDNADSTVIST ARBETSTVIST OM OSS KONTAKT

Advokatens syn

Advokatens syn på viktiga frågor i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Domarens syn

Domarens syn på viktiga frågor i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Barnpsykiaterns syn

Barnpsykiaterns syn på barns behov och barns situation i vårdnadstvister m fl tvister om barn.

Arbetstvist ~ Avskedande 

Grova förseelser

Misshandel eller hot om våld

Förmögenhetsbrott

Annan brottslighet i tjänsten

Brottslighet utom tjänsten

Illojalt beteende

Ordervägran

Otillåten strejk

 

Om avskedandet är felaktigt

Arbetstagaren måste handla snabbt och på rätt sätt för att inte förlora sin talan.

1. Ogiltighet och allmänt skadestånd

Arbetstagaren kan begära att avskedandet förklaras ogiltigt av domstol – om arbetsgivaren misstagit sig så grovt att arbetstagarens agerande inte ens utgör saklig grund för uppsägning.

Allmänt (ideellt) skadestånd kan utgå för den kränkning som det felaktiga avskedandet inneburit för arbetstagaren.

2. Ekonomiskt och allmänt skadestånd

Arbetstagaren kan acceptera det felaktiga avskedandet och  kan  då begära både ekonomiskt och allmänt (ideellt) skadestånd.

Nyheter

2018-11-27 Mamma får ensam vårdnad efter konflikter - pojkes diagnoser ställer högre krav på samarbete än ”normalt”

2018-12-07 Mamma flyttade i hemlighet med dotter till annan ort - pappa får ensam vårdnad

2018-12-14 Pojke får umgängesrätt - behöver samband till verklig pappa och inte "monsterbild"

2019-01-15 Ingen HD-prövning i vårdnadstvist om 10-åring - pappa får fortsatt ensam vårdnad

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

Följ oss